Kvalita rostlin Bamboo Select®

Rostliny značky Bamboo Select® jsou výsledkem efektivních a moderních technologií rozmnožování, které zaručují nejvyšší kvalitu za příznivou cenu.

Kvalita každé rostliny Bamboo Select® je evidentní nejenom podle zdravých zelených listů, ale také podle dobře vyvinutého a silného oddenkového systému. Právě tato část rostliny určuje její vzhled a růst po výsadbě.

Door onze efficiënte  vermeerderingsmethoden kunnen bamboes op grote schaal worden vermeerderd en gebruikt voor andere dan sierdoeleinden.

Ve výběru nejlepších genotypů a rozmnožovacích a pěstebních metod bylo dosaženo značných znalostí. Za použití naší účinné rozmnožovací metody mohou být nejlepší druhy bambusů množeny ve velkém množství, ale přísná kontrola kvality zaručuje, že každá rostlina splňuje tu nejlepší kvalitu

Vedle známého použití v zahradnictví mohou být rostliny Bamboo Select® využity jako různé alternativy v krajinářství, zemědělství, lesnictví a ochraně přírody. Bambus je všestranná rostlina, která může být použita jako ochrana proti větru, jako pohledová clona, při nápravě půdy, jako ochrana a obruba silnic.

Rozsáhlý sortiment tropických a subtropických druhů bambusů je vhodný jak pro dekorativní použití, tak i pro znovuzalesnění a agrolesnictví v teplejších oblastech. V Asii a dalších částech světa se mohou bambusy používat také jako rostlinná biomasa, pěstovaná na rozsáhlých plantážích. Biomasa může být použita v papírenském nebo dřevařském průmyslu nebo v uměleckých řemeslech. Na okrajových nebo odlesněných půdách se může bambus použít jako skvělá ochrana půdy před větrnou erozí. Sklízení po 5-7 letech vynáší hodně biomasy, zatímco rostlina znovu obráží z oddenků. 

Role biotechnologie

Hlavní cíl Bamboo Select® je poskytovat vysoce kvalitní rostliny za přijatelné ceny. Toho je dosaženo použitím různých tradičních pěstebních technik, jako je dělení oddenky, a moderních biotechnologických technik množení in vitro. 

Množení in vitro (mikropropagace) je metoda, která používá technologii tkáňové kultury k výrobě velkého množství rostlin ve velmi krátkém čase.  

Rostliny se pěstují v růstových komorách s řízenými podmínkami. Na 1m² může být najednou vypěstováno až 2000 rostlin.

Na začátku je pouze několik tkání z kolének, během 4-8 měsíců lze vyprodukovat několik tisíc nových rostlin. Tyto rostliny jsou každé 3-5 týdnů rozmnožovány a každá poskytuje 3-6 nových rostlin. Je to výborná metoda k rychlému množení novinek. Takovéto rostliny jsou malé, zato rychle rostoucí, nejsou napadeny nemocemi nebo škůdci.

Zásadní je výběr mateřské rostliny, která bude namnožena. Množení in vitro napodobuje přirozený tvar bambusu, namnožené rostliny jsou proto geneticky identické s mateřskou rostlinou. Proto je hodně času a úsilí věnováno výběru nejlepších genotypů. Výběr nekvalitní rostliny může způsobit dlouhodobě znatelnou ztrátu zisků z pěstování. Při tomto výběru se používá technika otisku DNA jednak k jasné identifikaci genotypů a jednak ke zdokonalení procesu výběru nejlepších genotypů.

Vedoucí pozice Bamboo Select® je výsledkem spojení základního a aplikovaného výzkumu na straně jedné a zavedením techniky množení in vitro do procesu pěstování rostlin na straně druhé. Základní výzkum bambusů, který zahrnuje výzkum genetický a fyziologický, je důležitý a Bamboo Select® v této oblasti hraje důležitou roli.

                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.