Botanické vlastnosti bambusů


Stébla a větve

Výška bambusů se liší podle druhů. Mohou dosahovat ne více než 20-50 cm (půdopokryvné druhy), nebo i 20 metrů a více (veliké bambusy). Výška rostliny je daná především výškou jednotlivých stébel, ale důležitý je i růstový habitus: stébla některých tropických popínavých bambusů deroucí se skrz ostatní vegetaci mohou dosahovat délky až 120 metrů.

Stébla se vyvíjejí v jediném růstovém období. Jakmile se objeví nová stébla, mají už svůj konečný průměr.


Kolénka a internodia

Bambusová stébla, větve a oddenky mají podobnou stavbu.. Skládají se z kolénkové části (kolének) a z internodiální části (internodií).

Internodia jsou dutá (s výjimkou jihoamerického druhu Chusquea) a od kolének jsou oddělena blánou. Stěna stébel je podle druhu buď silná, nebo slabá. Délka internodií se liší, dokonce i na jedné rostlině. Například u Phyllostachys aurea jsou bazální internodia kratší a horní mohou být delší než 20 cm.

Kolénka na stéblech jsou více či méně dobře znatelná, jsou na nich ochranné listy, které chrání mladá stébla nebo větévky při růstu. 

Na kolénkách jsou pupeny, ze kterých se mohou vyvinout větévky. Počet pupenů a způsob větvení závisí na konkrétním druhu. Například u druhu Phyllostachys z pupenu vyrůstají 2 (někdy 3) větévky, které jsou všechny stejné. U druhu Bambusa z kolénka vyrůstá hodně větévek, z nichž jedna je dominantní. Sasa má pouze jednu větévku, téměř tak silnou jako stéblo, a to pouze v horní části stébel. Fargesia má 3 nebo více větévek. Mladé větévky a stébla jsou tvořena morfologicky shodnou skladbou jako stébla mateřská.


Oddenky

Oddenky vyživují celou rostlinu. Na oddencích se pupeny vyvíjení ve stébla nebo výhonky. Listy (a do určité míry také stébla) ze slunečního svitu a kysličníku uhličitého vytvářejí cukry, podzemní část se stará o distribuci živin a vody do celé rostliny. Oddenky lze rozdělit na dva typy, trsnaté a výběžkaté:

•  Trsnaté (tedy tlusté a krátké) oddenky bývají většinou silnější než stébla a z pupenů na oddencích se vyvíjejí nové oddenky. Stéblo se vyvine pouze z vrcholového pupenu na oddenku. Oddenky a stébla jsou spojeny kořenovým krčkem, který obvykle bývá krátký.

•  Výběžkaté (tedy úzké a dlouhé) oddenky jsou tenčí než stébla, je to modifikovaný kmínek. Z kolének těchto oddenků vyrůstají pupeny a kořeny. Z některých pupenů raší nová stébla. Stébla jsou se zbytkem rostliny spojena stébelným krčkem.

Při plánování zahrady je třeba vzít v úvahu i způsob růstu bambusů. Mikroklima a konkrétní přírodní podmínky jsou pro jejich růst rovněž důležité. Za určitých podmínek se Phyllostachys aurea chová spíše jako trsnatý bambus, ale při důkladnějším hnojení nebo v teplejších oblastech může být tento druh velmi invazivní. Nová stébla se mohou objevit ve vzdálenosti několika metrů od mateřské rostliny.


Listy

Listy bambusů se liší svým vzhledem i funkcí. Každý segment stonku je chráněn listenem, který vyrůstá z kolénka. Tyto listeny jsou více či méně vyvinuty v závislosti na umístnění na stonku či jednotlivých větvích. Jejich funkcí je ochrana mladého stébla při růstu. Časem tyto listeny opadávají, u některých druhů zůstávají na rostlinách trvale. Listeny jsou spojeny s kolénky přímo, listy naopak prostřednictvím řapíků. Listy vyrůstají na koncích větví a stébel a fotosyntézou dodávají rostlině energii.

Bambusy často obnovují listy i menší větévky, a to zejména po zimě. Pod tíhou listů se někdy stébla mohou ohýbat k zemi.

V závislosti na druhu mohou být listy jemné nebo naopak velmi silné a mohou být dlouhé od 7 cm až do 50 cm u velkých bambusů a až 8 cm široké. Co se týče barev, můžeme se setkat s velkou barevností listů, od bílé přes zlatavou až po odstíny zelené.

Pro správnou identifikaci jednotlivých druhů bambusů jsou důležité nejenom listy a oddenky, ale také celkový vzhled bambusů i jednotlivých stébel.


                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.